sgh-t989

  1. h@ck

    Factory Firmware Samsung Galaxy S II SGH-T989 T-Mobile 4.0.3 - file full - rom full

    CELOX_USA_0824.pit BOOT_T989UVLE1_CL508451_REV02_user_ship.tar.md5 PLATFORM_T989UVLE1_CL508451_REV02_user_ship.tar.md5 PHONE_T989UVLE1_CL1094000_REV02_user_ship.tar.md5 SGH-T989-CSC-TMBLE1.tar.md5 VIP DOWNLOAD
  2. h@ck

    Tiếng Việt Samsung SGH T989 android 4.4.4

    Lưu ý, rom này chỉ dành cho người có kiên nhẫn làm và làm để lấy le với khách lẻ nên phải kiên trì làm đúng thứ tự, không được cẩu thả, mọi sự hấp tấp đều có thể dẫn đến việc máy mất imei ngoài ý muốn, mọi hành động gây ra sự tổn hại về thể xác lẫn tinh thần của máy móc xin vui lòng tự chịu...
Top