speaker

  1. h@ck

    S5360 mất loa ngoài

    Vì con này sơ đồ độc, tiện làm luôn vài cái đề phòng cho ae, ae chưa có nick xin hãy đăng ký 1 nick để tiện giao lưu học hỏi cùng ae và đó cũng là cách để ủng hộ 4r, thanks.
Top