t903d

  1. h@ck

    Mobistar T903D cpu Mstar 8533N read pass ok by Volcano

    Máy dính pass dùng volcano boot chỉ nhận dc D+ D- thôi chứ ko boot tiếp đc.Quần với em nó hơn 1 tiếng đồng hồ bung máy ra câu mấy điểm test trên main read ra ok
Top