tcl s500 mat nguon

  1. h@ck

    Share file TCL S500 cứu máy

    vì file quá hiếm, và file này chuẩn 100% nên yêu cầu có hơi cao ace thông cảm nhé file flash bằng flasttool nhé http://up.4share.vn/f/2516161317111c17/TCL-S500_121121_ForFlashtoolFromReadBack_131109-022450.rar.file
Top