teclast tpad p75a len chop tat

  1. leech

    Teclast TPad P75a uprom 4.0.3 ok

    Máy nhận tình trạng lên treo logo http://img.photobucket.com/albums/v487/kebattri/IMG_0051.jpg Load ICS 4.0.3 ( trong này có tool chạy và driver ) Giải nén ra được thư mục P75a(G7E3)-android4.0.3-V1.04 . - ¦¦+¦¦¦- <~~~ chứa file P75a(G7E3).img - +²+¦¦¦- <~~~ chứa tool . Chạy +²+¦¦ñ+¯.exe...
Top