thay đổi

  1. h@ck

    Hướng dẫn thay đổi IMEI LG bằng Hyperterminal

    Sau khi hì hục up và bị đổi imei, mình đã mò mẫm theo các bước của bác thienhoang12 để đổi lại imei và đã lấy lại imei thành công, mình xin mạn phép dùng bài vietes của bác ý và thêm vào 1 số hình ảnh chi tiết để bạn nào mới biết thì làm theo cho dễ. Công cụ cần có Hyperterminal bạn down theo...
Top