tieng viet e500l

  1. h@ck

    Rom SHV-E500L Tiếng việt fix lỗi

    thank thanhnamPDAviet Rom SHV-E500L Tiếng việt fix lỗi (Quà trung thu) Hiện máy SHV-E500L Seach không có Rom stock.Files này sẽ giúp Fix bootloop,thêm tiếng việt... Link tải :SHV-E500L Ảnh demo : LINK VIP E500LKLUAMK2_thanhnamPDAviet.tar.rar E500LKLUAMK2_thanhnamPDAviet.tar.md5
  2. leech

    Galaxy Win E500L Unbrick,thêm tiếng việt thành công

    Galaxy Win E500L Unbrick,thêm tiếng việt thành công Máy do của hàng làm tiếng việt bị Bootloop. Hiện seach google chưa thấy Rom Stock cModel SHV-E500L này (Vấn đề nan giải ). Sau khi fix Bootloop xong,tiện tay thêm tiếng việt & Fix lỗi hàn. Link STOCK SHV-E500L
Top