tieng viet i747

  1. leech

    Tiếng Việt Samsung I747 4.3

    - Dịch trên nền gốc 4.3 - Mod Logo, Launcher, Wallpaper, Notification S5 - Format khởi động mặc định TV - Xóa bớt app nhà mạng - Dump file build tar flash giữ nguyên ROOT http://pan.baidu.com/s/1sj4RWz7 pass: teamclubgsm - Mọi người tải về test dùm nhe
Top