tieng viet samsung note 3 sc-01f

  1. leech

    Note 3 SC-01F N900D 4.4.2 NF6 Tiếng Việt ok

    Build TV trên nền rom Stock SC01FOMUFNF6 Hard-reset không mất tiếng việt Xóa toàn bộ ứng dụng Knox Xóa các App Docomo không cần thiết Rom nhúng sẳn Recovery _ Root SuperSU v2.02 Add Tiếng việt gần như FULL UP xong tự động vào Recovery.Wipe Data->done Nhược : NFC : Không hoạt động Widget thời...
Top