tool chay samsung s5830

  1. h@ck

    Tiếng việt samsung s5830

    S5830DXKC1_OLBKC1_DXKC1.rar tool_s5830.rar file tiếng việt S5830 đây. http://www.mediafire.com/?pd597gzytvhze52 và tool dùng để nạp đây. http://www.mediafire.com/?t5namdtvnnqycmm OR https://drive.google.com/folderview?id=0B7iJ-nLko2sqb0txWnp2STNmdm8
Top