tool chep file apk vao system 4.4.2

  1. h@ck

    Tool chép apk vào hệ thống ver 4.4.2 , 4.0.x -> 4.3

    linhk tool 4.0.x -> 4.3 : http://www.fshare.vn/file/K0WVT02Q8L/ link tool 4.4.2 : http://www.fshare.vn/file/8Y8Z69YEJ3/ link có pass : cho AE có 200 bài viết + thanks +commet pass inbox Thanks sư phụ linhbs nhiệt tình giúp đỡ ,tool viết dựa theo tool của sư phụ linhbs Mình edit lại tý
Top