tool free flash all chip china mobile

  1. leech

    tool chạy máy China dao diện vocalno 100%

    dowload here OR https://drive.google.com/file/d/0B3kmTBAVL6XmR1FVRWM5VGxaSlk 1 giải nén 2 intall all driver có sẳn 3 mở dao diện đầu sọ 4 kết nối box ( dòng 1 bên trái ) 5 click tool chinese dưới bước4 6 chọn model chip 7 read infor ( tháo pin gắn lại nhấp thả power ) 8 format, lash ... tool...
  2. leech

    Chia sẽ tool chay tất cả chip trung quốc

    http://www.mediafire.com/download/zx9omt9qph7assp/Piranha.rar OR https://drive.google.com/file/d/0B3kmTBAVL6XmR1FVRWM5VGxaSlk
Top