tpad

  1. h@ck

    Chia sẻ máy tính bảng Teclast TPad A10 hard reset

    Chia sẻ máy tính bảng Teclast TPad A10 hard reset Teclast TPad A10 dính mã bảo vệ google Teclast TPad A10 mật khẩu google bấm vl+ đồng thời gắn cáp USB đã chế vào đợi 15s lên biểu tượng androi lúc này thả vl+ ra, tiếp bấm giữ vl- rồi bấm nút nguồn sẽ vào recovery lưu ý lúc di chuyển chon wipe...
  2. leech

    Teclast TPad P75a uprom 4.0.3 ok

    Máy nhận tình trạng lên treo logo http://img.photobucket.com/albums/v487/kebattri/IMG_0051.jpg Load ICS 4.0.3 ( trong này có tool chạy và driver ) Giải nén ra được thư mục P75a(G7E3)-android4.0.3-V1.04 . - ¦¦+¦¦¦- <~~~ chứa file P75a(G7E3).img - +²+¦¦¦- <~~~ chứa tool . Chạy +²+¦¦ñ+¯.exe...
Top