trend duos

  1. leech

    Rom 4.1.2 Trend Duos GT-S7392

    Rom 4.1.2 samsung Trend Duos GT-S7392 Rom 4.1.2 samsung S7392 bổ xung thêm cho đủ tài nguyên 4R. Rom tiếng việt, chạy 1 file mượt mà a/e tải về chờ kèo lụm thóc. odin. http://www.4shared.com/rar/hqcxe1Wgba/Odin3_v307.html? rom. http://www.4shared.com/zip/YhgWNBNVc...ML1_S739.html? ps:sưu tầm...
Top