u6

  1. h@ck

    Chia sẻ : sơ đồ đường đi ic U6 Iphone 5s - (lỗi xanh màn hình restore lỗi 14)

    thấy nhiều anh em gặp pan iphone 5s lỗi xanh màn hình restore lỗi 14,đã thay ic u6 nhưng vẫn không được,nhiều lúc muốn tìm đường đi của nó để đo tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại không được,nhưng tìm không có sơ đồ ,nên hôm nay mình vẽ lại cái mạch đi trên main của ic U6 lại cho anh em dễ dàng đo...
  2. leech

    chia sẽ iPhone 5s lổi 14 do mất lệnh U6

    có 2 loại sơ đồ 5s ...1 loại r159 gần u6 ...1 loại nằm gần u1...ae chú ý tìm hoài ko ra....con u6 khi tháo ra đóng chân ,,hay thay mới mà chạy ko hết lổi 14 xanh màn hình thì đo chân b1 coi có lệnh suất ra ko...nếu ko có thì câu như hình là ok....pan độc của mấy anh chuyên doanh...vì yêu nghề...
Top