unlock s5 au kddi

  1. h@ck

    Giải Pháp Unlock GSM SamSung Galaxy S5 SCL23 AU KDDI JAPAN

    Bước 1 (Mở Main Menu) -Lệnh *#0011# Chọn Menu > Chọn Back Chọn Menu > Key Input > Nhập "Q" > Bấm Ok Chọn Menu > Key Imput > Nhập "0000" Bấm Ok ( Chờ 5 Giây Tới 10 Giây Xuất Hiện Main Menu Chiến Tiếp) Bước 2 ( Mở Nhận Sim GSM) Chọn UE SETTING&INFO MENU > SETTING > PROTOCOL > GCF GSM/GPRS/WCDMA...
Top