x2-00 mmc ways

  1. leech

    X2-00 rơi nước liệt toàn bộ phím . ấn được mỗi phim nguồn và không nhận thẻ nhớ

    nhận con máy x2-00 liệt toàn bộ phím ấn được mỗi phim nguồn đã kiểm tra các nút volume và camera và play music khong chạm Và không nhận thẻ nhớ Chia sẻ cho những ai chưa biết . Ai biết rồi xin đừng nói lời cay đắng
Top