xiaomi hm1

  1. h@ck

    Free file tiếng việt Xiaomi HM1 Software 4.3

    Xiaomi HM 1SW 4.3 Tiếng Việt Thanks A trocngo86 đã hổ trợ Đưa máy về fastboot volum (-) + power và ghim cáp vào máy tính Mở thư mục 1 lên, rồi làm theo hướng dẫn Mún root thì bỏ file trong mục 2 vào máy rồi vào setting/ about phone/ system update/ bấm phím 3 gạch chọn select update packet rồi...
Top