xt910k

  1. leech

    Rom Tiếng việt Moto XT910,XT910S,XT910K

    Rom Tiếng việt Moto XT910,XT910S,XT910K (ICS) Cái này cũ xì rồi.Và giờ cũng có JB luôn rồi,anh em cứ chém thoải mái.keke Đối với XT910S/K xách tay từ Korea thì không có tiếng việt,tin nhắn giới hạn 80 kí tự. Seach trên Google thì thấy anh em cover XT910S,XT910K sang XT910 quốc tế thành công...
Top