leech

[email protected]
Build TV trên nền rom Stock SC01FOMUFNF6
Hard-reset không mất tiếng việt
Xóa toàn bộ ứng dụng Knox
Xóa các App Docomo không cần thiết
Rom nhúng sẳn Recovery _ Root SuperSU v2.02
Add Tiếng việt gần như FULL
UP xong tự động vào Recovery.Wipe Data->done
Nhược :
NFC : Không hoạt động
Widget thời tiết không định vị được.Cách khắc phục Google Play tải Widget khác
Link : http://www.fshare.vn/file/KQZVYHD722/
http://www.fshare.vn/file/52LTJYJ71S/
Pass :thanks và để lại cmt.pass sẽ vào inbox cho ae


 
Build TV trên nền rom Stock SC01FOMUFNF6
Hard-reset không mất tiếng việt
Xóa toàn bộ ứng dụng Knox
Xóa các App Docomo không cần thiết
Rom nhúng sẳn Recovery _ Root SuperSU v2.02
Add Tiếng việt gần như FULL
UP xong tự động vào Recovery.Wipe Data->done
Nhược :
NFC : Không hoạt động
Widget thời tiết không định vị được.Cách khắc phục Google Play tải Widget khác
Link : http://www.fshare.vn/file/KQZVYHD722/
http://www.fshare.vn/file/52LTJYJ71S/
Pass :thanks và để lại cmt.pass sẽ vào inbox cho ae


cho e ke pass voi a oi
 
Top